Metall

PETER ENDAHL konst

Kontakt: pidan26@hotmail.com 070-686 12 93

METALL: Ett urval av olika verk i järn, stål, aluminium, tenn, koppar, zink och bly.